[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

عبدالکریم صدریّه، نمایندهٴ مجلس؛ [شماره ندارد؛ تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۲۳]

 

حضور محترم جناب آقای نخست وزیر

در تعقیب عرایض حضوری در موضوع انقلاب شاهرود، پس از اطّلاعی که به عرض رسید، اکنون عدّه[ای] پدرکشته و غارت‌زده و دربه‌دری که دیشب وارد شده‌اند و وقایع را خود از نزدیک شاهد بوده‌اند، شرفیاب می‌شوند و شرح قضایا را کما هو به عرض می‌رسانند. به طوری که این‌ها اظهار می‌دارند، عامل مؤثّر در ایجاد انقلاب و غارتگری که منجر به قتل چند نفر هم گردیده، رییس و سایر کارمندان شهربانی بوده‌اند. این‌ها نه تنها از انقلاب جلوگیری نکرده، بلکه از قرار معلوم خود جزو انقلابیّون بوده‌اند. این است که به نام حفظ حقوق ملّی از جناب اشرف که رییس مسؤول دولت هستید، استدعا می‌شود شخصاً و مستقیماً در این خصوص بذل توجّه فرموده و دستور به وزارت‌خانه یا ادارات دیگری را برای اجرای امر کافی ندانید. به عقیدهٴ این جانب اهمّیّت موضوع به قدری است که اقتضا می‌نماید عدّهٴ کاملی ژاندارم و صاحب منصب و عدّهٴ کاملی نیز پاسبان مسلّح و صاحب‌منصب شهربانی و کارآگاه و چند نفر بازپرس و دادستان به وسیلهٴ قطار فوق‌العادّهٴ راه‌آهن هر چه زودتر (بلکه فردا روز جمعه) به شاهرود اعزام گردد تا مرتکبین و محرّکین قتل و غارت از هر طبقه که باشند، دستگیر و به دست مجازات سپرده شوند. بدیهی است در صورت تأخیر ساعت به ساعت هرج و مرج و فتنه و فساد افزوده شده، به کلّی سلب آسایش عموم سکنه خواهد گردید. شاید به عرض جناب اشرف رسیده باشد که عدّه[ای] عیال و اولاد اشخاصی که در این جریان کشته و غارت شده‌اند و خانه و دکاکین آنها به تاراج رفته به مرکز آمده و منتظر اقدام فوری از طرف دولت می‌باشند. جای کمال تعجّب و تأسّف است که در ۱۰ – ۱۵ روز قبل که اطّلاعاتی از وضعیّت هرج و مرج شاهرود رسیده بود، این جانب به آقای رییس شهربانی مراجعه نمودم و از ایشان خواهش نمودم دستور مؤکّدی برای جلوگیری به مأمورین خود بدهند و حالا در نتیجه معلوم می‌شود هیچ‌گونه اقدامی در این خصوص نشده و کار به این‌جا رسیده است. با تقدیم احترامات فائقه.

[امضاء: عبدالکریم صدریّه] ۱۹ مرداد ۱۳۲۳

 

[دستنوشته ۱: خطّ محمّد ساعد] عطف به سابقه اقدام نمایید.

[دستنوشته ۲:] اقدام شده، بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]