[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

حوزه ریاست قوۀ قضائیه

 

بسمه تعالی

 

شماره: ۱۹۶۴ / ه / م

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۸۶

پیوست: -----

طبقه بندی: -----

 

جناب آقای دکتر پورعباس

رئیس محترم سازمان سنجش آموزش کشور

سلام علیکم

با احترام، به پیوست تصویر شکوائیه خانم [ناخوانا] نازنین عابدینی دایر بر عدم پذیرش در کنکور سراسری و محرومیت از تحصیل در دانشگاه ارسال می‌گردد.

دستور فرمائید نسبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را به این مرجع منعکس نمایند.

 

غلام‌رضا اسداللهی

دبیر هیأت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوۀ قضائیه

[امضأ]

 

رونوشت:-----

 

[آدرس] [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]