[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از گلپایگان به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۲۷۲۲، شماره تلگراف: ۳۲۵؛ عدد کلمات ۱۴۷، تاریخ اصل: ۲۰ تیر [۱۳۲۶]، تاریخ وصول: ۳۰ تیر [۱۳۲۶]

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر،

رونوشت حضرت آیت‌الله آقای بهبهانی،

رونوشت وزارت کشور،

رونوشت مجلس،

رونوشت آقای دکتر معظّمی،

رونوشت [روزنامه‌ها] پرچم اسلام، رونوشت دنیای اسلام، رونوشت اطّلاعات

 

پیدایش چند نفر بهائی شرور و چاقوکش در قریهٴ کوچری سلب آسایش از دعاگویان نموده، به واسطهٴ اختلافات مذهبی چندی قبل جنایاتی به این جانبان وارد، عدم رسیدگی صحیح و تشبّثات فروتن مبلّغ آنها و استطاعت مادّی بر تجرّی آنها افزوده، مجدّداً با چاقو و بکس به ما حمله و جنایات مختلفی وارد. با گواهی بهداری، مأمورین دولت، ژاندارم در محلّ گرفتن جرم آنها تا حال اقدام شایسته نشده، به واسطهٴ عدم امنیّت از محلّ خود متواری. در مملکت اسلامی که شاه و رئیس دولت مسلمان، نمی‌دانیم این جنایات و عدم توجّه را بر چه می‌توان حمل نمود و مسلمانان باید به کی پناه ببرند؟ مستدعی توجّه و رسیدگی عاجل.

باقر نصیری، محسن نصیری، اکبر نصیری، جعفر نصیری، عزیز نصیری، تقی نصیری، علی نصیری

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۲۵۹۷، تاریخ: ۳۱ تیر ۱۳۲۶].

[حاشیهٴ ۳:] با ورقه از وزرات کشور.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]