[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از گلپایگان به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۲۷۳۵، شماره تلگراف: ۳۳۳؛ تعداد کلمه: ۱۶۲، تاریخ اصل: ۳۰ [شهریور ۱۳۲۶]، تاریخ وصول: ۳۱ شهریور [۱۳۲۶]

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر،

رونوشت حضرت آیت‌الله آقای بهبهانی،

 رونوشت [روزنامه‌‌های] پرچم اسلام، رونوشت ندای اسلام

 

چند نفر بهائی در کوچری مزاحم مسلمانان و سادات آن‌جا شده تا کنون چند مرتبه آنان را با اسلحهٴ سرد مجروح و به واسطهٴ تشبّثات مادّی و فعّالیّت فروتن مبلّغ آنها، بر تجرّی افزوده. احساسات دینی کلیّهٴ اهالی و مسلمانان تحریک، اقدام شایسته نشده. مستدعی توجّه فوری، تأخیر موجب مفاسد زیاد خواهد شد.

ریحان نوربخش، نوردینی، امام جمعه، احمد مقدّسی، غلام‌حسین صحّت، رضا نوربخش، مصطفیٰ مقدّس، محمّد حسینی، ابراهیم نوربخش، حسن مقدّس، حسین برازنده، ابوالفضل شهیدی، محمّد بخشایی، صادق سجّادی، زین‌العابدین ناظمی، محمّد شفیع، تقی نوربخش، علی ماهری، حسن خاکسار، علی‌اکبر خاکسار، محمّدرضا معتمدی، محمّداسمعیل مهاجری، مرتضیٰ جوادی، عبّاس نوروزی، محمود مقدّس، عبّاس‌علی انتظاری، سیّد حسن شمس، محمود سادات، علی رزّاقی، علی صافی، محمّد اخلاقی، جواد شریفی، مهدی نوربخش، حسین توسّلی، زین‌العابدین حبیبی، مهدی نوربخش، محمّدتقی نوربخش، محمّدحسن جوادی، محمّدحسین، اسمعیل قطبی، ابراهیم معصومی، رضا ناظمی، بهرام سلطانی

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[حاشیهٴ ۲:]  مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۲۷۳۵، تاریخ: ۱ مهر ۱۳۲۶.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]