[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از کاشان به [طهران]؛ شمارۀ: ۳۸۴؛ تاریخ اصل: ۲۱ دی  ، تاریخ وصول: ۲۲ دی  ۱۳۲۶

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جناب آقای حکیمی نخست وزیر محبوب ایران، رونوشت آیت‌الله آقای حاجی سیّد ابوالقاسم کاشانی، رونوشت وزارت کشور، رونوشت مجلّهٴ آیین اسلام، رونوشت انجمن تبلیغات اسلامی، رونوشت پرچم اسلام

با نهایت احترام به استحضار عالی می‌رساند: دهستان آران که در یک فرسخی کاشان دارای ده هزار نفر مسلمان می‌باشد، ناگزیریم سالی ده روز [از] مبلّغین و وعّاظ هیأت دارِ علمِ قم که تحت اوامر آیت‌الله بروجردی به شهرستان‌ها اعزام می‌شوند، استفاده نماییم. متأسّفانه معدودی بهائی این دِه که به عناوین مختلف به مقامات دولتی راه یافته‌اند، از این لحاظ از استفاده معنوی ما جلوگیری و با شکایات خالی از حقیقت و ننگ‌آوری مسلمانان را تهدید و متّهم نموده، با پرونده‌سازی تحت تعقیب قرار می‌دهند و خودشان بر خلاف نصّ قانون اساسی کشور، مرتّباً به وسیلهٴ مبلّغین بهائی و مجهول‌الهویّه به تبلیغات و تحریکات سوء خود می‌پردازند و هم‌چنین همیشه یک نفر مبلّغ به نام فردوسی و عیالش به طور ثابت به محلّ وارد و جوانان ساده‌لوح را می‌فریبند. چند روز پیش آقای تربتی واعظ شهیر که حسن سابقهٴ ایشان در تمام شهرستان‌ها چون آیینه روشن است بنا به خواهش و تقاضای اهالی به این دهستان آمده، نام‌بردگان فوراً شروع به شکایات نموده و با اعزام نماینده به مرکز و دستورات تلگرافی اکیدی به مقامات فرمانداری و ژاندارمری صادر کرده، خوش‌بختانه رییس ژاندارمری به محلّ آمده و پس از تحقیقات لازم و اظهار خود بهائی‌ها، خلاف شکایت‌ها محرز گردیده. بنا به مراتب بالا عاجزانه تقاضا داریم امر و مقرّر فرمایید در این‌باره دستور عاجل به ادارات فرمانداری و ژاندارمری کاشان صادر و از تعدّیات و اتّهامات نام‌بردگان جدّاً جلوگیری و مبلّغین آنها که در آران مشغول تبلیغ سوء می‌باشند از محلّ خارج شوند و به بخشداری و ژاندارمری محلّ دستور فرمایند انتظامات محلّ که از وظیفهٴ اوّلیهٴ آنها است حفظ نمایند تا بتوانیم از دستورات شارع مقدّس اسلام استفاده و دعاگو باشیم. با تقدیم احترامات فائقه.

محمّدحسن متوسّل، رحمت‌الله متشکّر، سیّد صادق شریفیان، حسین اکرمی آرانی، سیّد احمد رضایی، حبیب اکرمی، محمّد متشکّر، مهدی متشکّر، سیّد عبّاس حسینی آرانی.

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگرافی طهران ].

[حاشیهٴ ۲:] از وزارت کشور پرسش شد.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]