[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم[

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

مورّخهٴ: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۲۴

شمارۀ: ۲۸۸

 

رونوشت تلگراف

 

جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت دادگستری، رونوشت کلّ شهربانی، رونوشت جناب آقای فرّخ نماینده زابل

اخیراً شش خانوار بهائی به زابل که یک نقطهٴ مرزی است آمده و علاوه بر این‌که اطفال غیر (هم‌زبان؟) را که محصّلند، عیناً تحت تأثیر تبلیغات سوء خود قرار داده، همواره از انجام هر گونه عملی که مخالف شعایر دیانت مقدّسه اسلام است، خودداری ننموده، به این قسمت نیز اکتفا نکرده، هر روز به لطایف‌الحیل تازه، یکی از ما کسبهٴ مسلمان را که سالیان متمادی با شرافت و آبرو به پیشه‌وری اشتغال داریم به اتّکای چند نفر بهائی [که] جزء کارمندان ادارات دولتی هستند، کتک زده، شکایات بی‌اساس به ادارات مربوطه و حتّیٰ به اولیای امور مرکزی تقدیم و با توسّل به این تشبّثات یگانه منظور این عدّه بهائی ایذا و آزار ما مسلمانان و پیشرفت مقاصد شوم خودشان می‌باشد و ادامهٴ این قضایا بدیهی است، پایان خوشی نداشته، در نتیجهٴ استیصال ممکن است نتایج ناگواری را برای ماها به بار آورد. برای اثبات عرایض بالا [و] اقدامات سوء عدّه[ای] بهائی متمنّی است، مقرّر فرمایند به پروندهٴ شکایت حاجی محمّد تاجیک که اخیراً از طرف آنها در وسط خیابان مضروب شده، مراجعه و از دادگستری و شهربانی زابل جریان پرونده را خواستار و برای خاتمه بخشیدن به این قبیل اعمال و حرکات سوء آنان دستورات کافی و فوری صادر و راضی نشوند بیش از این آبروی و حیثیّت ما یک عدّه پیشه‌ور هر روز به نوعی دستخوش تمایلات و نیّات معاندانهٴ آنان واقع شده، کما فی‌السّابق به آسودگی زندگی کنیم و دعاگوی اولیای محترم دولت بوده باشیم.

حسین منصورخانی، حاجی محمّدحسین کاظمی، محمّدعلی شفیعی، محمّدعلی سعادتی، حاجی محمّدعلی لک‌زایی، علی‌اکبر نصرتی، علی‌اکبر شیخ‌زاده، علی ندّاف، عبّاس‌علی شفیعی، قربان فارسی، محمّد قاسم، حاجی حسین سراوانی، محمّدحسین محتاجی، نبی مردان‌زاده، نورعلی بوربوری، سیّد حبیب، فرج‌الله صحرانورد، محمّدعلی شهنوازی، علی‌اکبر ملک‌زاده، کربلایی آقاجان فارسی، سیّد مرتضیٰ علوی، سلطان باران‌پور، محمّدملک سراوانی، محمّدابراهیم حقیقی، کربلایی حسین احسانی، یعقوب بردری، علی ولی‌زاده، عیسیٰ افسری، حاجی آقا شهریاری، غلام‌علی، حسین فارسی، غلام‌علی نصرتی، حاجی قاسم

رونوشت برابر اصل است. [امضاء[

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]