[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

فرماندار اصفهان

مورّخهٴ: ۱ خرداد ۱۳۲۳

رونوشت نامهٴ عدّه[ای] از اهالی شهرضا

 

خدمت جناب آقای فرماندار محترم شهرضا

مطلب ما اهالی این است که بودن این عدّهٴ تازه وارد در این محلّ را مضرّ به دیانت و ناموس خود تشخیص داده‌ایم و توسّط نمایندهٴ خود آقای امام جمعه خودمان به حضور مبارک ملوکانه به عرض رسانیده، حلّ قضیّه را به حضرت عالی ارجاع فرمودند. لذا توسّط آقای حاج نوّاب مطلب خود را اظهار داشتیم به جواب مقتضی نایل نگشتیم. اینک به وسیلهٴ این عریضه عرض می‌کنیم: ما اهالی به هیچ وجه حاضر نیستیم که این فرقه در این محلّ باشند. مستدعی است امر بفرمایید از این محلّ خارج شوند و اگر مختصر علاقه خریداری کرده باشند، به تشخیص کارشناس وجه آن را خواهیم پرداخت. فعلاً تکلیف خود را به این دانستیم که از حضرت‌عالی استدعا نماییم غائله را به آرامی مرتفع فرمایید و چنان‌چه به زودی خارج نشوند و اقدام جدّی در رفع آنها نشود، تا به حال جلوگیری شده، بعدها یحتمل در اثر احساسات دیانتی بیست هزار نفر جمعیّت مسلمان شیعه پیش‌آمدی بشود که قابل ترسیم نباشد. منتظر جواب به وسیلهٴ حضرت آقای مهدوی هستیم.

امضاء: محمّد رضا، محمّدهادی فرزانه، محمّدخلیل، الحاج ناظم، الحاج محمّدکریم، سیّد محمّدطاهر (امانی؟)، امضاء لایقرء، حسن خجسته، صحیح – سراج‌العلماء شهرضایی، حسین‌علی فرزانه، امضاء لایقرء، نصرالله کتیرایی، سیّد فضل‌الله حجازی، سیّد ابوالقاسم، سیّد ولی‌ الله‌پور، سیّد ابوالقاسم مدنی، سیّد مهدی بحرینی، سیّد علی اشرفی، سیّد ابراهیم میرطلایی، قاسم همامی، یدالله همّت، ناطقی، [ناخوانا]الله سراجی، محمود مجدی، یوسفی، میرهادی، صحیح است: تقی قاسمی و امضای چند نفر دیگر.

رونوشت برابر با رونوشت است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]