[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۹/۵/۲۳

 

به عرض عالی می‌رساند:

همیشهٴ اوقات صحّت و سلامتی آن ذات مقدّس مورد مسألت از درگاه پروردگار بوده و می‌باشد و امید است که خداوند متعال وجود ذی‌جود عالی را برای عموم مسلمانان باقی و مستدام بدارد. شب چهارشنبه وارد شاهرود شده. متأسّفانه روز سه‌شنبه واقعهٴ عجیبی در شهر رخ داده که مختصراً حضور مبارک عرضه داشته و ضمناً متذکّر می‌شود پس از مذاکرات مفصّلی که با آقایان شده، چنین تصمیم گرفته شد که از همّت والای حضرت عالی استمداد شده و استدعا شود بذل توجّهی فرمایید بلکه از توجّهات عالیه رفع مزاحمت از یک مشت مسلمان بشود. جریان امر چنین بوده که جمعی از مردان پست که عدّهٴ آنها شاید به بیست نفر برسد، در این‌جا بهائی بوده و چند نفر هم به دور آنها جمع شده و دو سه نفر از اجزاء ادارات هم با آنها کمک نموده و جمعیّتی مختصر تشکیل می‌دهند و کم‌کم وسیلهٴ آزار و اذیّت اهالی را فراهم می‌نمایند و مردم را بدون جهت دچار محظورات عجیبی می‌کنند و مردم هم چند بار از دولت رفع مزاحمت آنها را خواسته و شورای شهرستان هم با اخراج آنها موافقت می‌کند و دستور اخراج آنها را صادر می‌کنند، ولی باز مأمورین انتظامات از اجرای این دستور خودداری کرده و بهائی‌ها هم خود را به مقامات عالی منتسب می‌سازند؛ تا چند روز قبل جمعی از سنگسر که سی فرسخی این شهر است آمده و بنای مبارزه را می‌گذارند و روز سه‌شنبهٴ گذشته با اسلحه‌هایی که در دست داشتند به مردم حمله نموده ومردم برای حفظ جان خود آنها را تعقیب نموده، در نتیجه چند بهائی و یک مسلمان کشته شده و عدّهٴ بسیاری هم مجروح و زخمی می‌گردند و مقداری از ...[۱] می‌شود و دولتی‌ها چون نمی‌توانند در این موقع کاری انجام دهند، دست به دامان علما زده و جناب آقای آقا شیخ عبدالله که از اعاظم بزرگان این حدود می‌باشند، به محلّ واقعه تشریف برده و مردم را متفرّق نموده و قوای شوروی هم وسیلهٴ آسایش موقّت مردم را فراهم کرده‌اند. نگرانی که فعلاً باقی است، این است که این دسته از اشرار پیوسته در صدد ایجاد اختلافات و هجوم به شهر می‌باشند و تاکنون چند نفر آنها را هم گرفته‌اند و بایستی دولت در این موقع تصمیم قطعی گرفته و مردم مسلمان را از شرّ یک مشت مردم بی‌همه چیز نجات دهد و نیز ممکن است که به وسیلهٴ پول و زور قضیّه را در تهران طور دیگری منعکس نموده و نتیجهٴ بدی بگیرند. لذاست که مزاحم اوقات شریف شده و مستدعی است عنایتی فرمایند بلکه در ظلّ توجّهات عالیهٴ سرکار، آقای ساعد و هژیر تصمیم جدّی گرفته و کار تمام شود. خدمت جناب آقای آقا سیّد جعفر آقا‌زادهٴ محترم عرض ارادت می‌نمایم. ادام الله ظلّکم.

حسن سعید، ۱۹/۵/۲۳

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- سه کلمه به علّت خط‌خوردگی و سیاه کردن کلمات ناخوانا است.