[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

از کاشمر به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۶۶۱۲، [شماره:] تلگراف: ۵۸؛ تعداد کلمه: ۱۹۱، تاریخ اصل: ۱۳ [بهمن]، تاریخ وصول: شب ۱۴ بهمن [۱۳۲۶]

 

جناب آقای نخست وزیر، کپیه انجمن تبلیغات اسلامی، کپیه آقای بروجردی، کپیه پرچم اسلام، کپیه ژاندارمری کلّ کشور، کپیه وزارت دادگستری، کپیه وزارت کشور، کپیه آقای اقبال

چند سال است شکرالله احمدی با پسران خود دست تعدّی و جلوگیری از املاک و درآمد دو هزار نفر ملّت اسلامی که در محلّ پایین کوه سرخ هستند، سی نفر به سرپرستی وی که مسلک بهائی را دارا هستند و بقیّهٴ سکنهٴ مسلمان که لیلاً و نهاراً عدّهٴ مسلمانان را تبلیغ به دین بهائی می‌نمایند و مانع از مساجد و معابر و از غارت مال منقول و غیر منقول مسلمانان و ناموس آنان مضایقه نمی‌کنند. زیرا نام‌برده و پسران دست قوی در ادارات دولتی مخصوصاً آقای فرماندار کاشمر دارند که من‌جمله شکرالله نام با حسین‌خان سارق هم‌دست و در منزل خودش با حضور حسین‌خان سارق عیناً هزار تومان وصول و ما عدّهٴ مسلمان به تمام دوایر دولتی شکایت، نتیجه را بر عکس می‌بخشد. اگر بر همین منوال بماند، طولی نخواهد کشید که دیانت اسلامی در فایق [نامق] و عرض و ناموس ملّت مسلمان فایق [نامق] به هدر [خواهد] رفت. متمنّی، رفع تعدّی را از عدّهٴ قلیل بفرمایند.

فضل‌الله حسابی، سیّدمیرزا اسدی، عبّاس بخشی، سعید، شکرالله موسوی، سیّد محمّد، حسین، محمّد، مهدی، محمّدرضا زمانی.

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگرافی طهران].

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ناخوانا، تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۲۶].

[حاشیهٴ ۳:] با ورقه از وزارت کشور پرسش شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]