[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، [تلگرام]؛ از اصفهان به [طهران]؛ شمارۀ: ۳۸۶؛ تاریخ: ۲۸/۷/[۱۳۳۰]

 

مقام وزارت کشور

از اوایل محرّم جمعی آشوب‌طلب با تمهید مقدّمه، بدون رعایت این موقع حسّاس که سکون و آرامش بلکه اتّحاد کامل لازم است در نجف‌آباد به نام مذهب هر روز موجبات اذیّت و ضرب و شتم جمعی بی‌گناه را فراهم نموده، دیروز هم یک نفر را مقتول و امروز نفر دیگری را با ضرب کارد مجروح که در شرف موت است. با مراجعه به اولیای امور محلّی تسامح و تعلّل در جلوگیری می‌نمایند، چنان‌چه تا کنون آشوب و انقلاب رو به افزایش و خطرات بیشتری در جریان است. چون تأمین جانی و مالی نداریم، استرحاماً تمنّای عاجزانه داریم اوّلاً به حکم قانون، مرتکبین مجازات و ریشهٴ این توطئه قطع، ثانیاً موجبات آسایش خاطر این مظلومان را فراهم فرمایند.

از طرف جمعی از اهالی نجف‌آباد: نعمت‌الله[۱] جانمی، شکرالله روحانی، یدالله فردوسیان، نصرالله رحمانی، فتح‌الله یزدانی.

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ادارۀ تلگراف تهران ].

[حاشیهٴ ۲:] انتظامات، ۲۹/۷.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: ثبت دفتر کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۵۰۱۷۶۰، تاریخ: ۲۹/۷ ].

[حاشیهٴ ۴:] سابقه دارد، ضمیمه شود. ۱/۸/۳۰.

[حاشیهٴ ۵:] ضمیمه شد، ۵/۸/۳۰.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: نصرت‌الله.