[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت کشور

استانداری اصفهان

 

تاریخ -----

شماره -----

پیوست -----

 

به: مدیرکل محترم سیاسی و انتخابات استانداری

از: مرکز ارتباطات و مراجعات مردمی

موضوع: شکایت در خصوص قطع اشجار

با سلام

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد به پیوست مشروحه‌ی جامعه بهائیان اصفهان و رونوشت عنوان مقام محترم استاندار ارسال می‌شود. دستور دهید ضمن بررسی، راهنمائی و رسیدگی لازم معمول و از نتیجه اقدامات انجام شده ایشان و این مرکز را مطلع نمایند. [ناخوانا]

 

اکبر فخاری

سرپرست مرکز ارتباطات و مراجعات مردمی

[امضا]

 

رونوشت:

- جناب آقای عرب جهت اطلاع

- جامعه بهائیان جهت اطلاع

 

 

 

 

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۱۰۰۳۳۸ /۱۲ /۲۰

۲۱ مهر ۸۷

 

 

اصفهان [آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]