[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف؛ از آباده به [طهران]

شمارۀ: ۱۰۶

تاریخ اصل: ۲۱/۲

 تاریخ وصول: ۲۳/۲/[۱۳۲۳]

مجلس شورای ملّی، رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور تهران، رونوشت شیراز فرماندهی نیروی جنوب، رونوشت فرماندهی لشکر فارس، رونوشت استانداری، رونوشت جناب آقای دادستان

مدّتی است در آباده شیخ علی‌اکبر نامی که اصلاً اهل آباده و فامیلاً نمدمال هستند، دو سه سالی در قم تحصیل، قریب دو سال است عمّامه به سر گذارده، وارد آباده، به روضه‌خوانی مشغول، تدریجاً عدّه‌ای مرید پیدا کرده، تازگی با تشکیل حزب، مردم را به قتل و غارت و هتک ناموس یک عدّهٴ بهائی حوزهٴ آباده تحریک. در این ضمن ممکن است مقاصد سوئی دیگر همکه مخالف آرامش و امنیّت عمومی است داشته باشد. در قسمت دوّم نمایندگان دولت وظیفه‌دار و البتّه وظیفهٴ خود را انجام خواهند [داد]، ولی قسمت اوّل سلب شده که عدّه[ای] کاسب‌پیشهٴ همّت آبادی، هزار قدمی آباده که محلّ کارمان در آباده است، ناچار ترک کار نموده. اگر از چندی قبل تا اخیر از یک خطر [عظیم] هجوم ناگهانی عدّه مریدانش بیم داشتیم، از دیروز خطر جدیدی ما را تهدید می‌کند و آن جسارت از این است که از ترس، کسب خود را در آباده موقوف و از گرسنگی هم که شده، از بین برویم. اقدامات عادّی مأمورین انتظامی مؤثّر نیست. گزارش‌هایی که به عرض می‌رسانند، تمام بیان مطلب را حاکی نیست. به نام حفظ آرامش و آسایش کشور و رعایت مقرّرات کشور دموکراسی، استدعای توجّه خیلی فوری می‌نماییم.

عزیزالله گلشن، ابراهیم سیادت، یدالله گلشن، علی اعلایی، روح‌الله گلشن، سیف‌الله گلشن، حبیب‌الله گلزار، حسن گلشن، حبیب‌الله رهایی، یدالله ثابت، فرج‌الله گلزار، رضا گلزار، غضنفر گلزار

 

[حاشیه:] به وزارت کشور بنویسید.

 ۲۵/۲.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]