[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ: ۴۳۰۰

تاریخ پاک‌نویس: ۱۶ خرداد

تاریخ ثبت: ۱۸ خرداد ۱۳۲۳

مستقیم و فوری است

 

وزارت کشور

حسن رحیمی و حاج اسدالله و عدّه[ای] دیگر از اهالی قم تلگرافی به پیشگاه مبارک ملوکانه تقدیم داشته و شکایت دارند که عدّه[ای] در محلّ تبلیغات مذهبی نموده و به مذهب مقدّس اسلام توهین وارد می‌سازند. اینک عین تلگراف مزبور که پیوست نامهٴ شمارۀ ۱۰۴۷ – ۱۰ خرداد ۱۳۲۳ دفتر مخصوص شاهنشاهی رسیده، تلواً ارسال و اشعار می‌دارد که دستور فرمایید کمیسیونی در آن وزارت فرمایند تشکیل داده و اصولاً موضوع را مطالعه و خاتمه به این اختلافات بدهند.

نخست وزیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]