[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از نهاوند به تهران؛ شمارۀ: ۹۵؛ تاریخ اصل: ۱۹/۲/۱۳۲۳

 

پیشگاه اعلیٰ‌حضرت شاهنشاهی، ارواحنا فداه

از زمانی که آقای هدایت‌الله مودّت بهائی به ریاست بانک ملّی نهاوند منصوب گردیده، خود و معاونش جعفر بادکوبه[ای] مبلّغ بهائیان به پشتیبانی نفوذ جماعت بهائی که مصدر مشاغل دولتی نهاوند هستند، علناً مشغول تبلیغ. هر کارمندی با نظر دینی آنها موافقت نکند، فوراً از خدمت معاف و به جای او یک نفر بهائی استخدام می‌شود، به طوری که امروز کارمندان بانک نهاوند را عدّه[ای] بهائی تشکیل داده است و همچنین علیه[۱] بازرگانان مسلمان و به نفع کسبهٴ بهائی مشغول اقدامند. فدوی عبّاس نیک‌پی با داشتن شش نفر عائلهٴ خود و چندین سال سوابق مشعشع به موجب پرونده‌ام به علّت رعایت احترامات مذهبی، عدم توجّه به تبلیغات رییس و معاون مافوقم که حضور در محافل و تلقین مکنونات قلبی خود را جزء انجام‌ وظیفهٴ بنده می‌داند، از خدمت بانک ملّی بی‌گناه معاف، با این‌که به هیچ قسمت انتظار ندارم مجدّداً به شغل اوّلیه منصوب شوم، ولی از آن جایی که در این کشور اسلامی مطابق قانون اساسی و برنامهٴ اعلیٰ‌حضرت همایونی پشتیبانی از دین مقدّس اسلام به عهدهٴ شخص شاه مملکت است، مراتب را به عرض پیشگاه همایونی می‌رساند تا رأی مبارک جهان‌مطاع به تفرقهٴ این کمیتهٴ بهائی در صفحهٴ لرستان و جلوگیری از تبلیغات آنها شرف صدور یابد. اعلیٰ‌حضرتا آن‌چه از دست بنده برآید، در راه خدمت به اسلام معروض و امر رسیدگی را به تعصّب مذهبی ملوکانه واگذار می‌نماید. مدارک کتبی موجود.

عبّاس نیک‌پی

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: تلگراف شیراز ].

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ: ۲۰۶ – ۳۰/۲/۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.