[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

 

[روزنامه‌:] دنیای اسلام

مورخ ۲۷ تیر ۱۳۲۶

صفحه ۲، ستون ۴، شماره ۳۶

شمارهٴ خصوصی۹۲

 

از اصفهان

مدیر محترم روزنامهٴ دنیای اسلام

جناب آقای سید محمّد‌علی تقوی

با کمال تاٴسّف و تاٴثّر گزارش میدهیم:

وضع تعلیم و تربیت (دبیرستان بهشت‌آیین اصفهان) فوق‌العاده خراب و این دبیرستان دخترانه که چندین سال است مدیرهٴ آن یکنفر زن مسیحی و سایر معلّمه‌های آن فوق‌العاده هتّاک و بی‌پرده به طوریکه البتّه (در شمارهٴ پنجم آیین اسلام) مقاله‌های میر‌اعتمادی بنظرتان رسیده بسیار اسباب نگرانی عموم را فراهم کرده است.

در اثر بیحالی اهالی که تا بحال کسی مقاله و گزارشی نداده است کار آن بجایی کشیده که دختران این دبیرستان اغلب با پاهای لخت پیراهن‌های کوتاه زلف‌های مخصوص از این بالاتر دو سه نفر از معلمات [معلمان] این دبیرستان که یک نفر مسیحی و دو نفر دیگر معلوم نیست بهائی یا ازلی هستند مخصوصاً سعی میکنند طوری ایاب و ذهاب نمایند که ذهن دوشیزگان جوان مسلمان را مغشوش نموده و آنها هم مایل بدیدن تظاهرات شوند.

وضعیت این دبیرستان سوای دبیرستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر اصفهانست معلمه‌های آن سعی دارند که از (ماتیک لب، آستینهای کوتاه، زلفهای فر ششماهه خورده) و غیره خودداری ننموده بطوری با وضع هتاک ایاب و ذهاب مینمایند که قلوب علاقمندان بدین و ناموس را آتش زده‌اند.

از این بالاتر هرچند مدت افتضاحات ناموسی هم دارد که گاه‌گاهی یکی یا دوتای آن آشکار می‌شود در یک ماه پیش دو نفر از دوشیزگان این دبیرستان چند شب از رفتن بمنزل خودداری نموده موضوع گم شدن آنها شایع می‌شود در نتیجه تفحص و تجسس آنها را در شش فرسنگی اصفهان پیدا میکنند در نتیجه معلوم میشود که شوفر آقای شهیدی آنها را برده‌اند.

عجب اینجاست که اولیای فرهنگ اصفهان این‌گونه افتضاحات را میبینند و حاضر باصلاح و جلوگیری این کانون فحشاء نیستند.

خوشبختانه با درج مقاله‌های میراعتمادی در شمارهٴ پنجم آیین اسلام پرده‌ها به کلّی عقب رفته تا حدّی افتضاحات آنها آشکار شد و اهالی اصفهان بخواست خدا و نظر حضرت ولی عصر عجل‌اللّه تعالی فرجه در نظر دارند اقداماتی در تعطیل آن نمایند.

مقصود اینکه هر گاه مقالات یا نامه‌هایی از اصفهان مبنی بر شکایت از دبیرستان بهشت‌آیین بآن اداره برسد سعی فرمایید درج شود تا آنکه بخواست خدا مقدمات نتیجه فراهم گردد انشاءاللّه. با تقدیم احترامات فائقه

دنیای اسلام – ما توجه وزارت فرهنگ را باینموضوع جلب نموده و جداً خواستار اصلاح امور ایندبیرستان بطوریکه مورد رضایت عموم اهالی اصفهان خاصه متدینین آن سامان بوده باشد هستیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]