[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از بندر شاه به ط [طهران]؛ شماره قبض:۱۳۸۶۶، شماره تلگراف:۴۴ ، تعداد کلمه: ۱۲۶، تاریخ اصل: ۱۴ مهر [۱۳۲۶] ، تاریخ وصول: ۱۴ مهر [۱۳۲۶]

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر

رونوشت ریاست کلّ تشکیلات شهربانی

رونوشت گرگان - ادارۀ فرمانداری

[رونوشت] ادارۀ شهربانی

[رونوشت] دادسرای شهرستان گرگان

 

چندی است که جمعی بهائی به سرگردگی رشیدی و طایی در این بندرگاه مهمّ شروع به تظاهرات فوق‌العادّه نموده و در صدد ایجاد انقلاب برآمده، همواره برای نیل به مقصود پلید خود علناً به مسلمان‌ها و اسلام هتّاکی و اهانت می‌نمایند. برای مسلمان‌ها بیش از این طاقت تحمّل نیست. بدین‌وسیله استدعا داریم امر و مقرّر فرمایند هرچه زودتر اهالی مسلمان این شهر را از مشاهدهٴ این مناظر دل‌خراش و عملیّات بی‌شرمانه مستخلص فرموده، قدغن فرمایند از تظاهرات این فرقهٴ بی‌وطن جلوگیری به عمل آورده. با کمال بی‌صبری انتظار بذل توجّه داریم.

از طرف اهالی بندرشاه: کبیری نژاد

 

[ مهر: ادارۀ تلگراف طهران ]

[ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۳۹۰۳، تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۲۶ ].

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]