[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از یزد به [طهران]؛ شمارۀ: ۲۴۵۱؛ تاریخ اصل: ۳۰/۷، تاریخ وصول: ۱/۸/[۱۳۲۷]

 

جناب آقای نخست وزیر محبوب، رونوشت جناب آقای نوّاب، نمایندهٴ محترم یزد

گر چه در پیش شکایات متعدّدی از فجایع کردار محمّد خالصی‌زاده به مقام نخست وزیری شده و امید دارد که امریّه مبنی بر رسیدگی به عرایض حقّهٴ این چاکر صادر خواهند فرمود، لیکن موضوع طوری قلوب عموم را جریحه‌دار کرده که حدّ و وصف ندارد. عموماً اهالی منتظرند هر چه زودتر جنایت‌کاران به کیفر اعمال خود برسند، چه رسد به این بندهٴ ستمدیده که از هر چه محترم و مقدّس است محروم گشته و با جسارت غیر قابل توصیفی عیالم را از دستم گرفته، به ناموسم دست تعدّی و تطاول دراز کرده، نیز می‌دانم که منویّات شخص شخیص اعلیٰ‌حضرت همایونی بر بسط عدالت و اجرای قوانین است و شخص جناب آقای نخست وزیری به تمام معنی پیرو منویّات همایونی می‌باشند، این است که با کمال بی‌صبری و در عین حال عجز، استدعا دارد که مقرّر دارند به شکایات حقّهٴ این غلام که از هستی و آبرو ساقط شده، عاجلاً رسیدگی تا معلوم شود اجرای قانون منحصراً دربارۀ ضعفا نیست. کسان دیگر هم اگر مرتکب امر خلاف قانون و شریعت اسلام شدند ولو در لباس شریعت مآبی باشد، به کیفر کردار زشت خود خواهند رسید.

چاکر، حاجی حسن همّتی

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۱۳۲۵۳، تاریخ: ۲/۸/۱۳۲۷ ].

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۴/۱۸۶۳ – ۱۰/۸/۲۷.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]