[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره پرونده: -----

 

بسمه تعالی

 

[آرم]

قوّۀ قضائیه

دیوان عدالت اداری

برگ دادخواست

 

به شعبه -----  ارجاع می‌گردد

امضاء رئیس کل دیوان -----

شماره و تاریخ ثبت -----

 

مشخصات طرفین: شاکی

نام و نام خانوادگی: یاسمن حقیقت مهلبانی

نام پدر: رامین

شغل: دانشجوی اخراجی

اقامتگاه: [حذف شده]

وکیل شاکی: -----

طرف شکایت: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) واقع در شهر قزوین

موضوع شکایت و خواسته: باز گشت به تحصیل – صدور دستور به شرح متن

شرح شکایت و دلایل و مستندات:.------

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً معروض می‌دارد حسب مدارک موجود که فتوکپی آن به پیوست تقدیم می‌گردد اینجانب یاسمن حقیقت مهلبانی در سال تحصیلی ۱۳۹۱- ۱۳۹۰ در آزمون سراسری دانشگاهها شرکت نموده و در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) واقع در شهر قزوین در رشته‌ی فیزیک (روزانه) پذیرفته شده‌ام. پس از ثبت نام، با شروع ترم در کلاسها حاضر و مانند دیگر دانشجویان به تحصیل ادامه می‌دادم. در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۱ مأمور وزارت اطلاعات در ساختمان حراست واقع در دانشگاه مذکور و با اطلاع رئیس حراست اینجانب را احضار و اظهار نمود که به علّت بهایی بودن حقّ ورود به کلاسها و دانشگاه را ندارم و بدین ترتیب از دانشگاه اخراج گردیدم. البته این موضوع به طور شفاهی به اینجانب اعلام و از هرگونه ابلاغ کتبی خودداری به عمل آمد و به اعتراض اینجانب نیز در این خصوص ترتیب اثر داده نشد و بدین ترتیب از حق تحصیلات دانشگاهی محروم گردیدم. با عرض مراتب نظر به اینکه اقدام و عمل این دانشگاه از هر لحاظ خلاف قانون و مقررات است و تعرض آشکار به حقوق انسانی اینجانب محسوب می‌گردد و با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بندهای ۳ و۴ و ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل سی‌ام کاملاً مغایرت دارد. از طرفی هر گونه تفتیش عقاید نیز به موجب اصل ۲۳ ممنوع بوده و به موجب اصل ۱۴ غیر مسلمانان نیز از کلیه حقوق انسانی برخوردار می‌باشند و اصل ۱۹ و ۲۰ نیز در برابری افراد در مقابل قانون و حمایت‌های یکسان قانونی تأکید دارد. از طرفی حق تحصیل در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از جمله حقوق مسلم بشری به رسمیت شناخته شده و برابری افراد در مقابل قانون در ماده ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است و این قوانین فراملی که مورد تأیید حکومت ایران قرار گرفته بر اساس ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون لازم الاجرا می‌باشد و همانگونه که قضات محترم دیوان عدالت اداری مستحضر می‌باشند حق رشد و توسعه که در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده در دیانت مقدس اسلام جزء فریضه محسوب و بر دانش و دانایی تأکید فراوان شده است. حال چگونه است که مسئولین اجرایی مملکتی این فریضه الهی را از بشر ممنوع و او را از این حق فطری محروم می‌نمایند و تبعیض روا می‌دارند در صورتیکه هر گونه تبعیض به موجب بند ۹ اصل ۳ ممنوع گردیده است. ضمناً هرگونه اقدامی برای اخراج باید با تصمیم مراجع قانونی باشد که چنین تصمیمی اتخاذ نشده است.

با عرض کلیه مراتب از آنجائیکه عمل و اقدام دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) از هر لحاظ خلاف شرع انور و خلاف قانون و مقررات است و تعرض آشکار به حقوق انسانی اینجانب محسوب می‌گردد لذا شدیداً بدان معترض می‌باشم و از قضات محترم دیوان عدالت اداری بدواً استدعای صدور دستور موقت مبنی بر رفع ممانعت از حضور اینجانب در کلاسهای درس و ادامه تحصیل و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال تصمیم و اقدام موسسه‌ی آموزشی فوق را خواستارم.

مستندات:

۱- کپی از کارت دانشجویی

۲- کپی برنامه‌ی هفتگی و برنامه‌ی امتحانی

۳- رونوشت نامه‌ی ارسالی به رئیس دانشگاه همراه با شماره‌ی دبیرخانه

امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]