[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره پرونده -----

 

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

دیوان عدالت اداری

برگ دادخواست استخدامی

 

به شعبه ----- ارجاع میگردد

امضاء رئیس کل دیوان-----

شماره و تاریخ ثبت -----

 

مشخصات طرفین: شاکی

نام و نام خانوادگی: عباسعلی زارعیان جهرمی نام پدر: محمد شغل شماره کارگزینی: کارگر نفت خطوط لوله و مخابرات استان فارس گروه و پایه: استادکار حمل و نقل شرکت نفت محل خدمت: ----- اقامتگاه: شیراز –[آدرس]

وکیل شاکی: -----

وزارتخانه یا مؤسسه طرف شکایت: هیئت بازسازی شماره ۳ شرکت نفت اسلامی ایران (استان فارس)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی صادره این هیأت و برقراری مستمری اینجانب با اشاره به متن این دادخواست و با عنایت بشماره بیمه ‌نامه [حذف شده]

شرح شکایت و دلایل و مستندات:

بسمه تعالی

بنهایت احترام سلامت و توفیق آنمقام را که نیت و شیوه کارشان نهایتاً رعایت عدالت است را خواستارم و ضمن عنایت به دادخواست این واقعیت هست اینجانب خواهان دادخواست بر اساس پرونده پرسنلی (مدت ۳۰ سال و ۴ ماه و ۲ روز) در شرکت نفت اسلامی ایران خدمت صادقانه داشته و بتاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۵۹ بافتخار بازنشستگی نائل شده و تا سال ۱۳۶۱ مستمری اینجانب پرداخت میشده است و از سال ۱۳۶۱ هیأت بازسازی نامبرده این مستمری را به صرف (بهاییت) قطع کرده است...

و این واقعیت هست که ۳۰ سال و اندی بابت بیمه پرداخت وجه شده است تا برای آخرین نفسم بتوانم از مزایای آن بهره‌مند شوم و غیر این دارای عائله و غیر این مستمری که شاهرگ حیات اینجانب و این عائله است سرمایه و اندوخته‌ای ندارم بنابراین و با اشاره به رسالت خدا گونه آنمقام و اینکه همه ما انسان و ما را خدا آفریده است با این رسالت و این انگیزه دادخواست اینجانب را مورد عنایت قرار و با صدور دادنامه بخواسته ابطال رأی صادره هیأت و برقراری مستمری قطع شده را و پرداخت سالهای به تعلیق رفته آن را خواستار است. تا تحت عنایات آنمقام و در لوای این نظام از این بابت آسوده خاطر و رهین منت قرار گیریم

 

با احترام فائقه

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]