[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۳ آذر ۱۳۵۹

شماره: ۱۹۸۴۸

پیوست:

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شهرداری تهران

جهاد سازندگی مرکز

گورستان بهائیان موسوم به گلستان جاوید که در مسیر خیابان خاوران (مسگرآباد) واقع گردیده علاوه بر اینکه مورد اعتراض شدید اهالی می‌باشد از لحاظ اصول بهداشتی وجودش در منطقه شهری صحیح نبوده و بدین لحاظ به مسئولین گورستان ابلاغ گردید که نسبت به خلع ید از گورستان [فوری] اقدام نموده و جهت دفن اموات خود محل دیگری در خارج از محدوده شهری در نظر گرفته شود به این ترتیب هیات مدیره گلستان جاوید در قریه کبیر آباد جاده قم اقدام بخرید اراضی به‌منظور احداث گورستان نمودند که بنا به گزارش واصله زمین‌های مزبور از طرف آن جهاد به تصرف درآمده لذا با توجه به‌مراتب بالا و به نظریه مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۵۸ کمیته انقلاب اسلامی امام خمینی منطقه مسجد امام حسن عسکری (ع) و نظریه مورخ ۲۱ شهریور ۱۳۵۹ دادستان کل کشور که فتوکپی آن‌ها [پیوست است ضرورت ایجاد گورستان اختصاصی جهت بهائیان در منطقه کپیرآباد [ناخوانا] و توصیه گردیده و خواهشمند است دستور فرمانید در جهت اجرای نظریه دادستانی و نیز تأمین رفاه حال اهالی منطقه خیابان خاوران و نیز تعیین تکلیف در مورد تدفین اموات بهائیان هر چه زودتر نسبت به استرداد زمین به مسئولین گلستان جاوید اقدام نموده نتیجه به شهرداری ابلاغ گردد.

خسرو منصوریان

معاون شهرداری تهران

[امضا]

رونوشت به

سازمان بهشت‌زهرا.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]