شهرام رضائی‌

تاریخ تولد او در دست نیست

در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۷۶ در نزدیکی رشت به قتل رسید

 

شهرام رضائی‌، جوان بود و در پادگانی نزدیک رشت خدمت سربازی می‌کرد. در روز ۱۵ تیر ۱۳۷۶ افسری که به او و سربازان دیگر آموزش تیراندازی می‌داد، گلوله‌ای به سر او شلیک کرد، که روز بعد بر اثر آن شهرام رضائی در بیمارستان درگذشت.  اگر چه افسر مسئول دستگیر شد اما بعد از چند روز او را آزاد کردند و مجازات بسیار خفیفی برای او تعیین شد، چون مقتول بهائی بود.  جسد او را خانواده‌اش به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)