[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجنابان کارکنان قدیمی و سابقه‌دار پپسی کولا معتقد به خدا و رسول خدا محمد (ص) و ائمه اطهار هستیم. بدین‌وسیله شهادت می‌دهیم که در سال ۱۳۴۲ آقای یوسف سبحانی در جریان درگیری ارتش با مردم هیچ‌گونه مداخله‌ای نداشته و به کیفیتی که آقای لشکری عنوان کرده کاملاً آلوده با غرض شخصی بوده و آقای لشکری در سال مذکور اصلاً در جریان کارخانه و قضیه نبوده است و شخص مذکور با توجه بعدم حضور و اقدامات دیگر وی، به‌کلی برخلاف حقیقت است و به‌عنوان رمضانعلی حاتمی شرحی تهیه کرده و با امضای مجعول شرح مذکور را به دادگاه تقدیم کرده است بعلاوه بطوریکه اطلاع حاصل شده رمضانعلی حاتمی بی‌سواد است و به مفاد و عنوان شرح مذکور اصلاً اطلاعی نداشته و از جهتی آقای لشکری پیوسته درصدد تحریک فرزندان رمضانعلی حاتمی می‌باشد و همچنین خود رمضانعلی حاتمی را هم تحریک می‌کند که اغراض شخصی آقای لشکری مورد تائید دادگاه قرار گیرد.

بنابراین با توجه به‌حق و خدا شهادت می‌دهیم که آقای یوسف سبحانی بهیچوجه مرتکب قتل نشده و در این مورد اطلاع کامل داریم و در جریان قضیه بوده‌ایم.

غلامحسین [ناخوانا]

[امضا]

نعمت‌الله محمودی

[امضا]

علی [ناخوانا]

[امضا]

علی‌اکبر [ناخوانا]

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

شماره ١٠١٧٧/١٠

تاریخ ۶ خرداد ١٣۵۹

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]