شعار نویسی بر دیوار خانه های بهائیان در ویلاشهر اصفهان شهریور ١٣٨٦-  نوشته شده: "بهائیان نجس، جیره خواران اسرائیل"