شعارنویسی بر دیوار خانه بهائیان در ویلاشهر اصفهان شهریور ١٣٨٦-  نوشته شده "قلب امام از بهائیان بیزار است"