[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

سفارت اسلامی

هو العزیز

بوینس آیرس

تاریخ: ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۹ - [۴ مهرماه ۱۳۵۸]

 

آقایان،

در جواب تلگرام شما در مورد اینکه چرا در قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی ایران از گروه شما به عنوان یک اقلیت دینی نام برده نشده و هم چنین خراب کردن خانه‌هایی در شیراز که برای گروه شما حائز اهمیت بوده است، حقایق زیر می‌تواند این مطالب را برای شما روشن نماید.

در تاریخ ۱۷ شهریور که اوّلین سالگرد جمعه سیاه را تشکیل می‌داد یعنی روزی که در آن عدّه زیادی از ایرانیان به قتل رسیدند، مسلمانان متعهّد در سرتاسر مملکت به عزاداری پرداختند. در شیراز بعضی عزاداران به تخریب خانه سیّد علی محمّد باب پرداختند. مأمورین انتظامی و محافظین منزل نتوانستند مانع آنها شوند چون این خود می‌توانست باعث شهادت عده زیادی از مسلمانان قهرمان شیراز شود.

جمهوری اسلامی ایران که اسلام شیعی را مذهب رسمی خود می‌داند، نمی‌تواند و نباید فرقه گمراهی چون بهائیان را که وابستگی آنان به صهیونیسم بین المللی واضح و عیان است، در ردیف سایر اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان قرار دهد و آنها را به عنوان گروه مذهبی بشناسد. تاریخ این فرقه نشان می‌دهد که اصل آن توسّط تزارهای روس و امپریالیسم انگلیس بنا نهاده شده و از طرف امپریالیسم اسرائیل و آمریکا پشتیبانی میشود و تنها هدف آنان مبارزه با قدرت روحانی اسلام و بوجود آوردن اختلاف است. بعلاوه، آثار و علائم فعالیت‌های ویران کننده بهائیان و جاسوسی واضح برای بیگانگان، آنها را بعنوان یک حزب سیاسی خائن که حامی دشمنان قسم خورده اسلام و مظلومان و مردم ستمدیده فلسطین، یعنی صهیونیسم بین المللی هستند، معرفی می‌کند.

در حالیکه مبارزه با صهیونیسم جهانی یکی از اهداف اصلی جمهوری اسلامی بشمار می‌رود، چگونه می‌توان بهائیان را بعنوان یک اقلیت مذهبی شناخت و همان قانون را برای آنان نیز قائل شد؟

جلسات این فرقه همواره لانه‌هایی در خدمت جاسوسی بوده و ملّت مسلمان ما قادر به تحمّل این گونه لانه‌ها نیست.

 

[امضاء]

سفارت جمهوری اسلامی ایران