[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه‌تعالی

رضوان‌الله تعالی علیه

ستاد اجرائی فرمان حضرت امام

(اموال در اختیار ولی‌فقیه)

 

تاریخ ١ بهمن ١٣٧٠

شماره: ۱۳۴۴۳/۱۵۱۸/غ/ ٣۴

پیوست

ریاست محترم ادارۀ ثبت‌احوال ناحیۀ شمال شرق

سلام‌علیکم:

احتراماً به اطّلاع می‌رساند به موجب حکم شمارۀ ۲۲۷٩۴ مورخۀ ۶ اردیبهشت ١٣۷۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اموال خانوادۀ وحدت حقّ فرزندان: حسین از جمله پلاک ثبتی [حذف شده]  بخش دو به نفع این ستاد مسترد گردیده است.

علیهذا دستور فرمایید با توجّه به مراتب فوق نسبت به صدور سند جدید به نام ستاد اجرایی فرمان مورّخ ۶ اردیبهشت ١٣۶۸ حضرت امام (ره) اقدام و اصل سند را به برادر حمداله جلالوند تحویل نمایند.

یادآوری می‌گردد برادر یاد شدۀ ذیل دفاتر ثبت را به نمایندگی امضاء خواهند نمود.

 

[امضا روی مهر رسمی]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[امضا]

٧ بهمن ١٣٧٠

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

[آدرس]

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]