[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۱ اسفند [۱۳۶۳]

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

شورای اصناف مرکزی ساری

[شماره:] ۴۰۵۵

[تاریخ:] ۲۳ مهر ۶۳

 

محترماً بطوریکه عده‌ای از همکاران بهائی شما طی نامه باطلاع رسانده‌اند سهمیه آنها به همین علت قطع گردیده ولی اخیراً بموجب نامه شماره ۳۳-۸۲۳۴ -[تاریخ:] ۳۱ مرداد ۶۳ معاون سیاسی دادستان کل کشور به این شورا اعلام گردیده صدور پروانه برای این فرقه مگر در مواردیکه با مواد غذائی سروکار دارند بلامانع است براین اساس شایسته است به دادن سهمیه آنها کما فی‌السابق اقدام و نتیجه را به این شورا اعلام فرمائید.

برادر- رئیس شورای مرکزی اصناف ساری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]