سعدالله بابازاده

متولد سیسان، آذربایجان

در تاریخ ٢٦ اردیبهشت ۱۳۶۱ در خانی‌آباد اعدام شد

 

سعدالله بابازاده در سیسان متولد شد. پدرش مسلمان و زن‌پدرش که او را بزرگ کرد، بهائی بود. در ١١ سالگی همراه با خانواده‌اش به تهران رفت. در سال ۱۳۴۲ ازدواج کرد و در سال ۱۳۴۷ به خانی‌آباد رفت. عضو محفل روحانی محلی[۱] خانی‌آباد بود.

در روز ٣ آبان ۱۳۶۰ بازداشت شد و به همراه یک بهائی دیگر، نصرالله امینی دریک سلول تاریک و مرطوب در زندان کمیتۀ مرکزی خانی‌آباد زندانی شدند. صبح روزِ بعد آزاد شدند، به هر دو دستور دادند تا در روز بعد خود را به کمیته معرفی کنند. صبح روز بعد به کمیته مراجعه کردند، و سه هفته از هیچ‌ یک خبری نبود، تا بالاخره خانواده‌ها مطلع شدند که آنان به تهران برده‌اند و در اوین زندانی کرده‌اند. در روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱ اعدام شدند. جسد آنان را به خانواده‌‌هایشان ندادند، و احتمالاً مأمورین دولتی در گورستان کفر آباد خانی‌آباد به خاک سپردند.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)

 

 

[۱]  محفل روحانی محلی: هیئتی متشکل از نه نفر که سالانه با رأی بهائیان بزرگسال در هر شهر یا روستا انتخاب می‌شود و مسئول رسیدگی به امور جاری جامعه بهائی در آن محل است.