[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اطلاعیه سازمان ملی دانشگاهیان ایران

(واحد شیراز)

۲۵/ آذرماه/ ۱۳۵۷

 

مردم شریف فارس

در این دقایق حساس که فریاد اعتراض ملت ایران بر علیه حکومت زور و فساد در چهار گوشه عالم پیچیده و اقشار مختلف ملت با شرکت منظم و سازنده در تظاهرات اعتصابات و پیاده‌روی‌های عظیم عدم اعتماد قطعی خود را به رژیم حاکم اعلام داشته‌اند، کارگردانان حکومت درصدد برآمده‌اند با ایجاد بی‌نظمی، برخورد و کشتار بین گروهای مختلف جامعه هم نهضت ملی ما را از هدف اصلی آن منحرف سازند و هم مبارزات ما را در نظر بیگانگان به‌صورت ارتجاع اغتشاش و برادرکشی نمایش دهند. کشتارها و ویرانگری‌هایی که به دنبال راه پیمانی‌های عظیم روزهای تاسوعا و عاشورا از طرف گروه‌های به‌اصطلاح "ملی و میهنی" در شهرهای مختلف به‌ویژه اصفهان، مشهد، اراک و رضائیه انجام‌گرفته نمونه ننگینی از این اقدامات مذبوحانه عمال سازمان امنیت بود.

اما در منطقه فارس عمال حکومت بر آن شدند که با سوءاستفاده از وجود اقلیت‌های خاص و تحریک احساسات مذهبی مردم نهضت حق‌طلبانه ما را به صورتی دیگر آلوده سازند. حادثه دردناک قریه سعدی شیراز که در ضمن آن عده زیادی از مردم بی‌گناه به قتل رسیدند بیش از آنکه یک برخورد ساده مذهبی باشد توطئه‌ای بود که با طرح دقیق از طرف مأمورین سازمان امنیت بر پا شده بود. شواهد غیرقابل انکار مربوط به این حادثه موجود است.

در حال حاضر نکته مهم این است که شما مردم شرافتمند، ساختگی بودن این توطئه را در نظر داشته اجازه ندهید عمال دستگاه حاکمه و اربابان خارجی آنان از احساسات ملی و مذهبی شما سوءاستفاده نمایند. همانطور که روحانیون آگاه و مترقی شیراز قبلاً اعلام فرموده‌اند کسانیکه تحت تأثیر احساسات شخصی یا مذهبی به خانه‌ها و محل کسب افراد هجوم برده و باعث تخریب یا غارت اموال شده‌اند درواقع دانسته یا نادانسته آلت دست عمال حکومت و مخالفین نهضت قرار گرفته‌اند. اطلاعات موجود حاکی از آنستکه در دو سه روز گذشته عده‌ای افراد مشکوک با استفاده از احساسات مذهبی مردم داغدیده و بکار گرفتن اشرار و اوباش حرفه‌ای دسته‌های مهاجمی به راه انداخته‌اند و با نقشه دقیق به تخریب، سوزاندن و غارت خانه‌ها و مغازه‌های افراد منتسب به بهائیت پرداخته‌اند. عجیب آنکه در تمام این حوادث نیروهای پلیس و حکومت نظامی دست روی دست گذاشته و از هرگونه اقدام در جهت جلوگیری از تخریب و غارت و یا کمک به آسیب دیدگان خودداری نموده‌اند. بر همه ملت شریف ایران است که فریب این افراد مشکوک را نخورده و نگذارند جوانان و نوجوانان نیز از آنان پیروی کنند. طبق اطلاع قرار است همین افراد در روزهای آینده تحت عنوان گروه انتقام بهائی به منازل و مساکن و اماکن متبرکه مسلمانان حمله نمایند و باین ترتیب آتش خصومت و کشتار را دامن بزنند.

دانشگاهیان شیراز ضمن ابراز همدردی با همه داغدیدگان این وقایع از همشهریان عزیز و کلیه اهالی آگاه فارس دعوت می‌نمایند تا قاطعانه با این نقشه‌های شوم عمال سازمان امنیت مبارزه نمایند. بدین منظور روش‌های زیر پیشنهاد می‌گردد:

۱- آگاهی دادن هر چه بیشتر بمردم درباره نقشه‌های مزورانه سازمان امنیت

۲-جلوگیری از حمله افراد و گروه‌ها به منازل و محلهای کسب صرفنظر از مذهب صاحبان آنها از طریق تشکیل گروه‌های نگهبانی و دفاع

۳-پناه دادن بخانواده هائی که مورد تهدید قرار گرفته و یا صدمه دیده‌اند

۴-شناسایی و رسوا کردن محرکین، خرابکاران و اعضاء گروه‌های نهب و غارت

سازمان ملی دانشگاهیان ایران

(واحد شیراز)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]