[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش استان اصفهان

مُدیریت آموزش و پرورش

 

شماره: -----

تاریخ: -----

پیوست: -----

 

باسمه تعالی

مدیریت محترم دبیرستان شریعتی سلام علیکم

با احترام دانش آموز فرشید بهامین معرفی می گردد چون مشکل عقیدتی دارد در دبیرستان شهدای فرهنگی چون دوستانی داشته که مصلحت نیست ثبت نام شود لذا با اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم ابراز عقیده نسبت به ثبت نام نامبرده اقدام فرمایند%

امیری

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]