[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه اطلاع رسانی تابناک

[تاریخ:] ۲۲ آذر ۱۳۹۷

 

فتاوای آیت الله العظمی سبحانی (مدظله)

فوت بهايى و وارث مسلمان

سؤال: فردى بهائى فوت كرده است و وارث آن برخى مسلمانان و برخى بهائى هستند آيا وارث بهائى ارث مى برد؟

جواب: بسمه تعالى: با وجود وارث مسلمان نوبت به كافر نمى رسد و بهائى شرعاً كافر است. والله العالم

...

ارث مسلمان از بهايى

سؤال: شخصى پيرو مسلك باطل بهائيت بوده، پس از فوت وى دو فرزند وى مسلمان مى شوند آيا مستحق ارث مى باشند؟

جواب: بسمه تعالى: هرگاه اسلام اين دو نفر قبل از تقسيم بوده و وارث مسلمانى غير از اينها نداشته، همه تركه از آنِ آنهاست و در غير اين صورت تقسيم قبلى نافذ است. والله العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]