[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] عصر ایران

[تاریخ:] ۱۷ تير ۱۳۹۰

 

از مسیحی شدن بچه مسلمان ها تعجب نکنید!

رسول جعفریان

یكی از آثار بالا گرفتن منازعات سیاسی در چند سال اخیر، دور شدن مراكز علمی و مذهبی ما از كارهای علمی و تبلیغی ارزشمند در حوزه دفاع از دین و مواجهه با تبلیغات مسیحیت و بهائیت و در نتیجه میدان داری آنهاست.

این در حالی است كه فشار تبلیغات مسیحی ـ بهایی طی سالهای اخیر به دلیل ضعف كارهای فرهنگی ـ تبلیغی، نپرداختن به بررسی و نقد این قبیل ادیان و آیین های خود ساخته، درآمیختن بیش از حد دین و سیاست، و بیش از همه دلخوری ها و عصبانیت ها از برخی اقدامات غلط كه هرچند نابجا به پای دین نوشته می شود، بیشتر و بیشتر شده و می رود تا لطمات جبران ناپذیری را در میان نسل جدید فراهم آورد....

انجمن حجتیه كه روزگاری كار جلوگیری از تبلیغات بهائیان را بر عهده داشت، به دلایلی از جمله مخالفت برخی سران آنها با روند انقلاب و نوع تفكراتشان، كاملا از صحنه كنار گذاشته شد و گاه هم كه شنیده می شود در حال حاضر هم برخی فعالیتها را دارند، دیگر كاركرد ضدبهاییت ندارد. در اینجا به دنبال ارزشگذاری درباره این گروه نیستیم، به ویژه كه اسناد و پژوهشهای زیادی در این زمینه منتشر شده، اما به هرحال در عوض آنها تشكیلات یا موسسه ای كه بتواند جای آن را برای مبارزه فكری منظم با بهائیت بگیرد ایجاد نشد.

در همین شرایط میلیاردها تومان بودجه صرف موسسات مربوط به مهدویت شد كه عوض مواجهه با خطر بهائیت، غالبا به ترویج اندیشه هایی پرداختند كه امروز سر از جریان انحرافی درآورده و نه تنها خطر بهائیت را دفع نكرده كه به قول برخی از صاحب نظران خود زمینه ظهور بابیت جدیدی را هم فراهم آورده است....

در چنین شرایطی، شنیدن این كه مثلا بچه فلان روحانی ممكن است مسیحی شده باشد، یا این كه فلان جوان ایرانی كه برای تحصیل به فرنگ رفته بهایی شود، نباید ما را شگفت زده كند.

یكی از مراكزی كه بعد از انقلاب از همان موسسه در راه حق برآمد، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بود كه سالهاست با بودجه های كلان و ساختمان های فراوان مشغول كار است، اما طی یك دهه اخیر چنان درگیر سیاست شده كه نه تنها از انجام وظایف اصلی خود غافل مانده، و به عكس به رشد جریان انحرافی كمك كرده، كه تأثیر مثبت درخوری در تقویت بنیاد های مذهبی جوانان نداشته و به ویژه در مواجهه با بهائیت و مسیحیت كاری انجام نداده است....

به نظر می رسد نهادهای فرهنگی و تبلیغی كشور نیاز به یك برنامه ریزی منسجم برای مواجهه با جریان های مذكور به ویژه مقابله با فشار تبلیغی مسیحیت و بهائیت دارند.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]