[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] مجمع جهانی شیعه شناسی

[تاریخ:] ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

 

نامه منتشرنشده امام در خصوص خطر نفوذ فرقه ضاله بهائیت

خطاب نامه ها به آیتالله حاج سیدعبدالعلی آیتاللهی، نواده مجتهد بزرگ و برجسته لارستان فارس، مرحوم سیدعبدالحسین لاری است که بیش از پنجاه سال است رهبری دینی و سیاسی خطه لار را بر عهده دارد و محبوب خاص و عام و شیعه و سنی این منطقه است. تاریخ این نامه، ۲۱ ربیع الثانی سال ۱۳۸۴ ق است. اما نامه مهم که امام خطاب به ایشان نوشته اند، درباره مبارزه با فرقه بهائیت است که در همه ایران به ویژه منطقه فارس فعال بود. متن نامه امام که برای نخستین بار انتشار مییابد، بدین شرح است: «به عرض عالی میرساند: مرقوم محترم که حاکی از سلامت وجود مبارک و مشتمل بر اظهار عواطف و تفقد از حالات اینجا بود، موجب تشکر گردید. مطالبی را که مرقوم فرموده بودید صحیح بود. از توجه جنابعالی به مجاری امور متشکر شدم، لکن اینجانب با توجه به این معانی هرچه برای حل مشکلات قضیه تأمل میکنم، به حل آنها موفق نشده ام. شرحی به جناب آقای آقا مجتبی [موسوی لاری] ـ دامت توفیقاته ـ تذکر دادم که خدمت جناب مستطاب عالی عرض کنند. اگر به نظر شریف راه حلی پیدا شد، مرقوم فرمایید. یک گرفتاری بسیار بزرگی که خطرعظیم بنیانکن در پیش دارد، العیاذ بالله تعالی، قضیه نفوذ فرقه ضاله بهائیت است که در غالب تشکیلات، علی المحکی و المعروف، نفوذ دارند و روز به روز دامنه دارتر میشود و من نمیدانم عاقبت کار اینها به کجا ختم میشود و من احتمال میدهم آنها به همین زودی شروع به کار کند، به طور علن و با غفلت مسلمین ایجاد فتنه و خطر عظیم نمایند. پیامهای شدیدی اینجانب به اولیای امور در این امر دادم و از طرف آنها انکار بلیغ شده است، لکن اطمینان نمیشود پیدا کرد. حقیر در فکر هستم که بلکه به طوری بتوانیم از توسعه نفوذ آنها بکاهیم تا خدای متعال چه تقدیر فرموده باشد. جنابعالی اگر نظری دارید، مرقوم فرمایید متشکر میشوم. این نامه فاقد تاریخ است و منبع هر دو نامه زندگی و مبارزات آیتالله حاج سید عبدالعلی آیت اللهی (مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۶) می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]