[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] شفقنا

[تاریخ:] ۲۷ دی ۱۳۹۴

 

پاسخ حضرت آیت الله صافی به پرسشی درباره عدم پذیرش درخواست انحصار وراثت از ورّاث بهائی توسط محاکم دادگستری

شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) – حضرت آیت‌الله العظمی صافی به پرسشی درباره عدم پذیرش درخواست انحصار وراثت از ورّاث بهائی توسط محاکم دادگستری پاسخ گفته است.

به گزارش شفقنا متن پرسش مطرح شده و پاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

پرسش: آیا عدم پذیرش درخواست انحصار وراثت از ورّاث بهائی توسط محاکم دادگستری محمل شرعی دارد؟

پاسخ: اگر درخواست انحصار وراثت برای تعیین ورثه مسلمان او باشد مانعی ندارد، ولی اگر برای تعیین بازماندگان بهائی او باشد، چون توارث بین آنها مشروعیت ندارد، قبول درخواست مذکور جایز نیست. والله العالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]