[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پژوهه دین

[تاریخ:] ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

 

بررسی نقش فرهنگ سازمانی در معنویت در محیط کار در ادارات تبلیغات اسلامی شمال‌غرب (پایان نامه)

جنبش‌های نوپدید دینی و مکاتب انحرافی (سال ۱۳۸۷)

گزارش علمی سلسله نشست‌های میز اندیشه در سال ۱۳۸۷ که به منظور شناخت، نقد و بررسی علمی جنبش‌های نوپدید دینی در دفتر برنامه‌ريزي پژوهش‌هاي كاربردي معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال ۱۳۸۷ برگزار شده بود در قالب مجموعه‌ای با موضوع جنبش‌های نوپدید دینی و مکاتب انحرافی در ۱۰۰ صفحه تدوین و منتشر شده است. ...

فرقه‌ی بهائیت که در دوران قاجار در ایران متولد شد در دهه‌ی ۷۰ -۱۹۶۰ میلادی همزمان با انقلاب اجتماعی، با استفاده از این فرصت به وجود آمده به تبلیغ گسترده دست زد و این عامل باعث رشد سریع این فرقه در جهان شد. چهارمین و پنجمین نشست با عنوان بهائیت؛ تکاپوی نوین تشکیلاتی و تبلیغاتی ضمن نمایش و تحلیل فیلم آخرین کنگره‌ی جهانی بهائیان در نیویورک آمریکا در ۱۹۹۲، به مسائلی چون تاریخچه، اهداف، چارچوب تشکیلاتی و  تبلیغی و شیوه‌های کنترل تشکیلات بهائیت پرداخته است. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]