[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] جوان آنلاین

[تاریخ:] ۳ آبان ۱۳۸۹

 

همسویی بهائیت با فتنه گران در حمایت از تحریمها

برخی عناصر فرقه بهائیت همسو با جریان فتنه استفاده از فضای تحریم را مورد تاکید قرار داده و تصریح کرده اند، با توجه به سناریوی تعریف شده غرب و فرقه سبز، فشارهای موجود باعث گشایش فضا برای سبزها و همپیمانان آنان خواهد شد.

به گزارش «جوان آنلاین»، برخی از عناصر فرقه بهائیت در ضیافت های ۱۹ روزه خود به موضوع تحریم های غرب علیه ایران اشاره کرده و ضمن حمایت و ابراز خوشحالی از اعمال این تحریم ها اظهار امیدواری کرده اند که نظام جمهوری اسلامی بامشکل مواجه شده و تحریم ها اثر کند.

گفتنی است برخی عناصر تاثیرگذار این فرقه تصریح کرده اند که با توجه به وعده های داده شده با سبزها از سوی غرب آنان نیز با گشایشی در فضای سیاسی جامعه روبرو خواهند شد!

گفتنی است سران فتنه و از جمله نزدیکان کاندیدای متوهم فتنه و خود میرحسین موسوی بارها بر این موضوع که تحریمهای ایران کاملا مهندسی شده و در راستای حمایت از فرقه سبز بوده است تاکید کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]