[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] حوزه علمیه خواهران

[تاریخ:] ۹ تیر ۱۳۹۵

 

شیوه های تبلیغ بهائیت در ایران

با بررسي فعاليت هاي گذشته و حال مبلغان بهائيت، مي توان فعاليت بهائيان در ايران را در قالب هاي زير جمع آوري كرد و فهميد كه چه نفشه اي براي ايران و ايرانيان دارند:

۱. نخستين تلاش بهائيان، مظلوم نمايي و جلب توجه ايرانيان به ويژه مسلمانان است، زيرا آنان مي خواهند «سوء ظن سياسي» و «تعصب مذهبي» مسلمانان را نسبت به بهائيت رفع كرده و ذهنيت منفي مسلمانان را نسبت به خود تغيير دهند و فرقه بهائيت را كه در نگاه ايرانيان يك گروهك منحرف و دستگاه جاسوسي براي بيگانگان است به عنوان يك مذهب الهي و شاخه اي از مذهب تشيع معرفي كرده و پيروانش را به عنوان هموطناني بي ضرر، بلكه مظلوم نشان دهند.

۲. پيروان اين فرقه، با روش هاي گوناگون به تبليغ پنهاني و غير مستقيم مسلمانان به بهائيت مي پردازند كه از جمله مي توان به دوستي هاي مدرسه اي، دانشگاهي، كاري و همسايگي اشاره كرد. اشاره به اين نكته نيز لازم است كه بهائيان بعضاً در مهد كودك ها نيز نفوذ كرده و روي انديشه كودكانمان نيز كار مي كنند.

۳. پيوسته شبهاتي را درباره اصول و فروع دين -به ويژه بر عليه اسلام و تشيع- طراحي كرده و به شيوه هاي گوناگون در ميان اقشار مختلف جامعه پخش مي كنند.

۴. ترويج فمنيسم و زن گرايي، اباحه گري و قبح شكني با هدف مبارزه با استحكام و سلامت پايه هاي خانواده و در نهايت اجتماع و تضعيف احكام اسلام.

۵. سران بهائيت براي نيل به مقصود خود، از همه اهرمها و امكانات مادي و معنوي استفاده مي كنند تا عناصر اين فرقه در عرصه هاي گوناگوني چون هنر، ورزش، علم، صنعت، مطبوعات، خدمات اجتماعي و … رشد و ترقي كنند و در نهايت با تبديل شدن به ستاره و الگو، نسل حاضر به ويژه جوانان را به خود جذب كنند.

۶. از آن جا كه يكي از وظايف بهائيان، جاسوسي براي بيت العدل و در نهايت حاميان اين تشكيلات است، آنان همه تلاش خود را به كار مي بندند تا در ادارات و مراكز دولتي و غير دولتي نفوذ كنند تا با دستيابي به اسرار نظام و انتقال آنها به تشكيلات بيت العدل، وظيفه خود را به خوبي انجام دهند.

۷. تلاش براي بالا نشان دادن تعداد بهائيان در ايران به عنوان گامي مقدماتي و محكمه پسند براي دستيابي به رسميت عملي و قانوني.

۸. بازگرداندن سرمايه داران و نخبگان فرهنگي (اخراجي و فراري) بهائي به ايران براي به دست گرفتن اقتصاد و فرهنگ ايران و نيز تأمين پشتوانه مالي براي تبليغ بهائيت و پيشبرد اهداف آن.

۹. احياي اماكن مقدس بهائيت در ايران به كمك سازمان ميراث فرهنگي و سوق دادن ايرانيان و افراد توريست به عنوان بازديد از اماكن باستاني.

۱۰. معرفي اماكن مقدس بهائيت به عنوان مراكز توريستي و … و جذب توريست براي بازديد از آنها كه از جمله مي توان به معبد لوتوس يا نيلوفر آبي در هند اشاره كرد.

۱۱. ارائه خدمات رايگان آموزشي، فرهنگي و پزشكي و مشاوره با هدف تبليغ غير مستقيم بهائيت و عضوگيري.

۱۲. ازدواج دختران و پسران بهائي با پسران و دختران غير بهائي نيز از شيوه هاي جذب بهائيت است، زيرا آنان پيوسته در پي افزايش جمعيت هستند، از اين رو علي محمد باب، بچه دار شدن از غير شوهر را نيز ترويج مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]