[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] حوزه علمیه اصفهان

[تاریخ:] ۱۶ آبان ۱۳۹۴

 

بخش: حوزه علمیه اصفهان

انجمن ادیان و فرق حوزه علمیه اصفهان

برگزاری جلسه آزمون دوره آموزشی ادیان و فرق برگزار شد.

طلاب معزز در رشته‌های مسیحیت، وهابیت زرتشت و بهائیت در این آزمون شرکت نمودند.

جلسه آزمون شرکت کنندگان در اولین دوره آموزشی ادیان و فرق که در مهرماه برگزار شده بود، در مرکز آموزش‌های تخصصی فرهنگی حوزه علمیه اصفهان برگزار شد و طلاب معزز در رشته‌های مسیحیت، وهابیت، زرتشت و بهائیت در این آزمون شرکت نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]