[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری هرانا

[تاریخ:] ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

اقدام برای تخریب قبرستان بهاییان در شیراز

خبرگزاری هرانا – گروهی با پیاده کردن لودر و بیل مکانیکی، قصد تخریب قبرستان بهاییان (گلستان جاوید) شیراز را دارند.

اردیبهشت ماه گروهی با پیاده ۸ بنا به اطلاع گزارشگران هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز دوشنبه کردن لودر و بیل مکانیکی قصد تخریب قبرستان بهاییان شیراز (گلستان جاوید یا باغ ابدی) را جهت ساخت مجموعه فرهنگی داشتند.

گفتنی است، این قبرستان به قربانیان بهایی که در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند اختصاص دارد.

طبق آخرین گزارشات وسابل همچنان در محل حاضر است ولی اقدام برای تخریب گورستان هنوز آغاز نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]