[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] همشهری

[تاریخ:] ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵

 

فعاليت بهائيان ايران

بهائيان ايران تصميم دارند با توجه به موقعيت حساس ايران در پرونده هسته اي، به سياه نمايي هايي درباره حقوق خود در ايران دست زده و گزارش هايي منفي به مجامع بين المللي و دولتهاي خارجي ارائه نمايند. نقش عمده در اين ميان را خانم ديان علايي به عنوان نماينده جامعه بين المللي بهايي در سازمان ملل ايفا مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]