[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] فرقه ها

[تاریخ:] ۲۵ فروردین ۱۳۹۳

 

بهائیت عروس هفتاد رنگ هزار داماد

واکاوی تاریخ ۱۲۵ ساله حیات فرقه بهائیت به خوبی نشان می‌دهد که این جریان منحرف به مثابه عروس هفتاد رنگ و هزار دامادی است که در هر برهه از تاریخ میان نظام‌های استکباری دست به دست شده است و هدفی جز راه‌اندازی جنگ مذاهب و سست ساختن بنیان دین و پایه‌های مذهبی مردم به منظور بر هم زدن استقلال و وحدت مسلمانان نداشته است.

اگر پایه‌های پیدایش این فرقه بی‌ریشه و بی‌اساس را همان شیخیه و به دنبال آن انحرافات موسوم به بابیت بدانیم، در همان آغاز به رد پای استعمار روس می‌رسیم. در ادامه حیات بهائیت به ترتیب به حمایت‌ها و جریان سازی‌های کشورهای استعمارگر همچون انگلیس، آمریکا و رژیم نامشروع صهیونیستی بر می‌خوریم که هر یک در زمانی خاص و البته با هدفی واحد که همان برقراری سلطه از طریق انحراف در دین اسلام و اعتقادات مذهبی مردم است، افسار این فرقه را در دست گرفته و از این ابزار مشترک بهره می‌بردند. در فتنه ۸۸ که کلکسیونی از فعالیت‌ها جریانات منحرف و ضد دین و همچنین گروهک‌های تروریست بود، مشاهده شد که بهائیت با وجود اساس نامه خود مبنی بر دوری از فعالیت‌های سیاسی، دو باره به مانند آلت دستی در مسیر خواسته‌های دشمنان اسلام و استقلال ایران قرار گرفت.

هر چند اساس و بنیان این فرقه دروغین در مواجهه با منطق اسلام، سرشاراز شبهات و تناقض‌های بنیادین و محتواهای پوچ بوده است و بر همین اساس پیوسته از رویارویی با اسلام و عالمان اسلامی بر پایه مناظر گریخته است، اما به لطف حمایت‌های بی‌شائبه حکومت‌ها از جمله رژیم سرنگون شده پهلوی، فرصت‌های زیادی برای رشد و گسترش یافت.

البته تفکرات غلط و منحرف، به علاوه منطق پوچ و ضعیف بهائیت که از پاسخگویی به نیازهای اولیه و عادی بشر ناتوان است همیشه سبب شده تا در مواجهه با منطق دین اسلام شکست خورده باشد و به دنبال آن در جذب و اشاعه نیز با مشکل مواجه شود.

...

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]