[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب

[تاریخ:] ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

 

پیام تبریک جانسون به بهائیت

«جانسون» به عنوان یکی از رؤسای جمهور آمریکا، به مناسبت صدمین سال تأسیس بهائیت، به پیوند بهائیت با آمریکا اذعان کرده و در بخشی از پیام به این مناسبت، آورده است: «هدف شما با هدف آمریکا یکی است». اما به راستی چه عاملی موجب شد تا قاتل مردم بیگناه ویتنام، از هدف مشترک آمریکا با بهائیت سخن گوید؟!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نظام آمریکا، پس از رایزنی‌های عبدالبهاء در سفر خود به این کشور تا کنون، به عنوان یکی از حامیان اصلی این فرقه‌ی ساختگی و دست‌نشانده درآمده است. از این‌رو «جانسون» به عنوان یکی از رؤسای جمهور آمریکا، به مناسبت صدمین سال تأسیس بهائیت، به پیوند بهائیت با آمریکا اذعان کرده و در بخشی از پیام خود آورده است: «هدف شما با هدف آمریکا یکی است»[۱]

...اما به راستی چه عاملی موجب شد تا قاتل مردم بیگناه ویتنام، از هدف مشترک آمریکا با بهائیت سخن گوید؟! همچنین چگونه تعالیم شبه دینی بهائیت موجب شد تا آمریکا از آن، در ویتنام به عنوان سلاح جنگ فرهنگی برای تسلط بر این کشور استفاده کند؟![۳] از طرفی چگونه بهائیتی که داعیه‌ی برقراری صلح جهانی را دارد، اندکی بر حامیان جنگ‌طلب خود تأثیرگذار نبوده و تنها در کشورهای مورد تهاجم واقع شده‌ی اربابانش، به نشر این آموزه اصرار دارد؟!

پی‌نوشت:

[۱] مجله‌ی اخبار امری، شماره: ١١، صص ۵۶۵ - ۵۵٨

[٣] جهت مطالعه‌ی بیشتر، بنگرید به مقاله‌ی: پشت پرده حضور بهائیت در ویتنام

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]