[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] دولت اعتدال

[تاریخ:] ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

 

اظهارات یونسی سهوی نیست

سخنرانی‌های یونسی را در کنار جریان سلفی‌ها، یهودی‌ها، بهایی‌ها و طاغوتی‌ها در نظر بگیرید، در واقع هدف از این گونه اظهار نظرها فراهم کردن زمنیه برای حضور جریانهای مخالف و معاند با انقلاب اسلامی در جامعه است.

...یونسی بستر و فضای جامعه را برا ی حرکت دیگری فراهم می‌کند. وی در صدد ایجاد فضای دو قطبی است تا جامعه را به سمت درگیری سوق دهد واین نگرانی اساسی ماست که اگر چنین فضایی ایجاد شود، التهابات فراوانی در جامعه ایجاد خواهد شد. سخنرانی‌های یونسی را در کنار جریان سلفی‌ها، یهودی‌ها، بهایی‌ها و طاغوتی‌ها در نظر بگیرید؛ در واقع هدف از این گونه اظهار نظرها فراهم کردن زمینه برای حضور جریانهای مخالف ومعاند با انقلاب اسلامی در جامعه است.

اظهارات حاشیه ساز یونسی، سهوی نیست. یونسی کاملا با آگاهی و دقت، عمل می کند و ما تنها این تذکر را به آقای روحانی نمی‌دهیم که یونسی را از سمتش بردارند. بلکه درصدد پاک کردن ذهنیت منفی که علیه دولت نسبت به این‌گونه رفتارهای مشکوک ایجاد شده است نیز باید اقدام کند. امروز احساس می‌شود در مقابل اصل انقلاب، جریان دولت ومشاوران رئیس جمهور دارند. حرکتی را هدایت و زمینه سازی میکنند که روحانی باید دولتش را از این اتهامات پاک کند و اظهار نظر صریح در این خصوص داشته باشند. رئیس جمهور باید برخورد مدیریتی با یونسی داشته باشند یعنی وی زا عزل کنند تا مردم این حس را نداشته باشند که این گونه اقدامات یک حرکت سازماندهی شده از ناحیه دولت است و ما انتظار داریم دولت در این مسائل حتما قبل از اینکه مشکلاتی پیش بیاید آن را بر طرف کند. جریانی می‌خواهد فضاهای اپوزیسیونی را در جامعه فعال کند. امروز برخی گروه‌ها قصد دارند جریان‌های سلطنت طلب، بهائیت و حتی جریان وهابیت را به میدان بکشند و این یک کار کاملا حساب شده است که دارد صورت می‌گیرد، اما هنوز روحانی فرصت دارد دولت خود را از این اتهامات پاک کند.

نصرالله پژمانفر

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]