[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] شبکه اطلاع رساتی دانا

[تاریخ:] ۲۱ خرداد ۱۳۹۴

 

اصلاح اشتباه سایت استانداری گلستان+سند

سایت استانداری استان گلستان در قسمت مشخصات عمومی استان مطلبی را در خصوص مذهب در این سایت درج کرده بود که متاسفانه دو اشتباه در این مطلب وجود داشت یکی در خصوص مسیحیان ساکن در استان که به اشتباه به عنوان اقلیت مذهبی درج شده بود و یکی هم در خصوص فرقه ضاله بهاییت که به اشتباه به عنوان اقلیت دینی معرفی شده بودند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از اترک، سایت استانداری استان گلستان در قسمت مشخصات عمومی استان مطلبی را در خصوص مذهب در این سایت درج کرده بود که متاسفانه دو اشتباه در این مطلب وجود داشت.

یکی در خصوص مسیحیان ساکن در استان که به اشتباه به عنوان اقلیت مذهبی درج شده بود و یکی هم در خصوص فرقه ضاله مضله بهاییت که به اشتباه به عنوان اقلیت دینی معرفی شده بودند.

سایت خبری تحلیلی اترک بر مبنای وظیفه اطلاع رسانی خود اقدام به نشر این خبر کرد و خوشبختانه سایت استانداری گلستان خیلی زود نسبت به اصلاح این اشتباه در قسمت مربوطه سایت اقدام نمود.

سایت خبری تحلیلی اترک از این اقدام سایت استانداری در پذیرش نقد مطلب کمال تشکر و قدردانی را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]