[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرگزاری بسیج

[تاریخ:] ۶ بهمن ۱۳۹۴

 

تجسم زن ایرانی یا نماد بهاییت

اسناد مربوط به عنصر بهائی که منجر به اعدامش شد

كار وزارت آموزش و پرورش در دوران وی به آنجا رسيد كه برخى مدارس ملى به جاى كتاب فارسى، انگليسى و به جاى شناسانيدن پرچم ايران، پرچم آمريكا را به دانش آموزان آموزش مى دادند!

به گزارش خبرگزاری بسیج، رژيم پهلوى با توجه به ماهيت ضداسلامى خود عرصه را بر مخالفين اسلام از جمله بهائيت باز گذاشته بود. انتصاب هويدا از طريق فرقه بهائيت به نخست وزيرى و راه يابى افرادى چون فرخ رو پارساى، سپهبد اسداللّه صنيعى وزير جنگ، منصور روحانى وزير كشاورزى و آب و برق، از فرقه بهائیت به دولت در راستاى اسلام ستيزى آن رژيم بوده است.

بهائى ها در ارتش و ساير مراكز حساس كشور نيز پست هاى بالاى لشگرى و كشورى را در دست داشتند.

بهائی ها که طی سالیان بعد از انقلاب به نمایش چهره ای مظلوم از جریان خود پرداخته اند، در دوران پهلوی مهمترین مناسب کشوری را در دست داشتند و هر بلایی را که اراده می کردند بر سر مردم بی پناه می آوردند.جدای از اینکه در دوران بعد از انقلاب سیر اقدامات جاسوسی آنها بر کسی پوشیده نماند.

در این متن به بررسی شخصیت فرخ رو پارسا بر اساس اسناد ساواک می پردازیم و هدف نمایش چهره ای است که در مستند های مکرر شبکه های ضد انقلاب و تاریخ نویسان مواجب بگیر انگلیس بعنوان "تجسم آبرو و شخصیت زن ایرانی" معرفی می گردد.

روحانيت هوشيار، مردم مسلمان و فرهنگيان آگاه از همان دوران معاونت فرخ رو بر آموزش و پرورش از خود عكس العمل نشان داده و نسبت به او حساس بودند.

انتخاب خانم دكتر فر خرو پارساى به معاونت آموزش و پرورش كه منتسب به بهائى بودن و از فرقه ازلى آن می باشد انعكاس بسيار بدى در بين فرهنگيان با سابقه داشت و آنها را كه عمرى به درستى و پاكى خدمت كرده اند مأيوس نموده و نيز انعكاس اين عمل در بين روحانيون و متعصبين مذهبى با اعتراض مواجه شده و آنها را عصبانىنموده است.

نظريه مأمور گزارش دهنده: در اين موقع حساس كه كشور بيشتر از هر موقع به آرامش و سازش دستجات وطبقات مختلف دارد چه لزومى داشت كه اين خانم نماينده مجلس را به وزارت بياورند

با توجه به معاونت فرخ رو پارساى در آموزش و پرورش بهائى ها از فرصت بدست آمده براى تعميق نفوذ خود در آن وزارت استفاده لازم را بردند: خانم پارسا معاون وزارت آموزش و پرورش هم سعى مى كند به تدريج باند بهائيان را در فرهنگ تقويت كرده وآنها را به كار منصوب نمايد. در انتصابات اخير ايرج مجد برادر سيروس مجد معاون وزارت كار ر. كه بهائى معروفى است به رياست فرهنگ آبادان منصوب نموده است.

مراسم عقد برادرزاده خانم پارسا وزير آموزش و پرورش با فرزند تيمسار صنيعى وزير سابق جنگ در منزل برادر خانم پارسا كه قاضى دادگسترى است برگزار شده است.

نظريه شنبه: چون تيمسار صنيعى از بهائي هاى مشهورايران است، ازدواج فرزند وى با خانواده پارسا نشان مى دهد كه اين خانواده نيز جز گروه بهائيها بشمار می رود. ...

با گذشت زمان چهره ناشايست و نالايق فرخ رو پارساى براى افراد بيشترى آشكار شد و به همان نسبت نيز نارضايتي ها بالا گرفت و هر كس به زبانى گوشه اى از حقايق تلخ و خيانتهايى كه اين وزير بهائى بر فرهنگ كشور روا داشته بود بيان مى كرد.

كار وزارت آموزش و پرورش در دوران فرخ رو به آنجا رسيد كه برخى مدارس ملى به جاى كتاب فارسى، انگليسى و به جاى شناسانيدن پرچم ايران، پرچم آمريكا را به دانش آموزان آموزش مى دادند!

فرخ رو پارساى پس از هفت سال وزارت آموزش و پرورش ۳ در كابينه اميرعباس هويدا توانست بزرگترين ضربه هاى ممكن را به آموزش و پرورش وارد سازد. سرانجام فشار افكار عمومى باعث شدرژيم شاه نسبت به بركنارى وى تن در دهد لذا در سال ۱۳۵۳ وى بركنار شد.

پس از پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى فرخ رو پارساى محاكمه و به حكم اعدام محكوم شد و حكم عدل اسلامى درباره وى به در مورخه ۱۸ /۲ / ۱۳۵۹ به اجرا درآمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]