[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] اترک

[تاریخ:] ۵ فروردين ۱۳۹۳

 

۹۵ بهایی نامی که هنوز در گنبد باقی است

فروشگاه ۹۵ که نامش، عددی برای عقاید بهاییت لقب گرفته هنوز در شهر گنبد فعال است.

به گزارش اترک: چند ماه پیش فروشگاهی در گنبد با نام ۹۵ و در قالب تولیدی پوشاک بهره برداری شد که نام مورد استفاده برای این فروشگاه عددی انتخاب شده است که برای عقاید بهاییت استفاده می شود.

اگر این امر صحیح باشد که هست،‌ معلوم نمی شود که چرا مسئولین شهرستان گنبد تلاشی برای تغییر نام این فروشگاه به خرج نمی دهند؟

این در حالی است که واکنش به برخی از فعالیتهای سایر مردم،‌نامهای انتخابی برای مشاغل آنها و ... بسیار زیاد است.

آیا مسئولین از بهاییها واهمه دارند؟

لازم به ذکر است این فروشگاه هنوز با همین نام فعالیت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]