[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه‌:] سلام

[تاریخ:] شنبه ۲ مهر ۱۳۷۳- ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۴۱۵ – ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲

[شماره:] ۹۶۲

[صفحه:] ۲

سال چهارم

 

وی همچنین با اشاره به نامه بیل کلینتون برای سناتورهای آمریکا در باره حقوق اقلیت‌های دینی در ایران گفت: ادیان رسمی در قانون اساسی ما مشخص هستند و وضعیت آن‌ها روشن است در هیچ جای دنیا حقوق اقلیت‌های دینی همانند ایران نیست و خود آنان و مسئولین و نمایندگان آنان بر این مسأله اذعان دارند.

رئیس قوه قضائیه خطاب به کلینتون گفت: شما به خاطر اهداف دیگری تحت عنوان عدم رعایت حقوق اقلیت‌های دینی دلسوزی می‌کنید و حال آنکه در مقابل جنایات منافقین و تروریستها و جنایات بی‌شرمانه صربها سکوت کرده‌اید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]