[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] خبرنامه گویا

[تاریخ:] ۲۰ فروردین ۱۳۹۳

 

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

رئيس قوه قضاييه: بهاييت ساخته‌ غربی‌هاست، اروپايی‌ها به دنبال تعميم بی‌بند و باری جنسی

فارس ـ رئيس قوه قضاييه، قطعنامه اخير پارلمان اروپا عليه جمهوری اسلامی ايران را محکوم کرد و گفت: اين قطعنامه هيچ ارزشی ندارد و محل اعتنا نيست مگر از اين حيث که يک بار ديگر خوی استکباری غربی‌ها را آن هم در شرايطی که مدعی مذاکره جدی با جمهوری اسلامی ايران هستند، نشان داد. ...

رئيس قوه قضاييه در ادامه به ادعاهای مربوط به سرکوب‌های مبتنی بر محدوديت‌های مذهبی، قومی و جنسيتی در جمهوری اسلامی ايران اشاره کرد و گفت: در کشور ما پيروان اديان ديگر در کنار مسلمانان زندگی می‌کنند و همينطور برادران اهل سنت با برادران شيعه زندگی می‌کنند و هيچ تعرضی به آنان نشده و نمی شود.

وی با اشاره به اينکه غربی‌ها به دنبال طرح ادعاهای کذب درباره دين‌های خودساخته‌ای مانند بهاييت در ايران هستند اظهار کرد: بهاييت دين ساختگی غربی‌ها برای بهم ريختن کشورهای اسلامی است با اين حال در جمهوری اسلامی ايران هيچ تعرضی به بهاييان به صرف بهايی بودن نشده است و آنچه صورت گرفته برخوردهای قضايی با کسانی بوده که برای بيگانگان جاسوسی کرده‌اند و يا برخلاف امنيت ملی اقدام نموده‌اند. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]