[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] ستاره اسلام

[تاریخ:] ٣٠ اردیبهشت ١٣٣٤

[شماره:] ۱۶۹

 

انتشار چند روزنامه بنفع بهائیها

در این چند روز که مبارزه شدیدی بر علیه بهائیان ایران شروع شده (محفل روحانی بهائیان تهران) موفق شدهاند یکی دو روزنامه اجیر کرده

در آن مقالاتی بنفع خود بنویسند، این یکی دو روزنامه که بلافاصله از طرف فرمانداری تهران توقیف شد بوسیله مقامات روحانی ایران معرفی شدهاند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]