[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] زلزله

[تاریخ:] ۲۲ آبان ۱۳۳۴

[شماره:] ۲۸۳

 

پپسی کولا نخورید

جناب آقای مدیر مبارز و حقگوی زلزله: چقدر باعث خوشبختی است که در این مملکت اشخاصی چون شما پیدا میشود که بسیاری از چیزها را که مردم بماهیت حقیقی آنها وارد نیستند در معرض ظهور گذارده و مردم را آشنا و آگاه میسازد.

موضوع بسیار مهم و قابل اهمیتی را که شما چندیست با قلم شیوا و جذاب خود یعنی پرده برداشتن از رخسار عوامفریبان و بهائیان چون ثابت پاسال که برای گرفتن انتقام از مردم مسلمان مایع حرامی چون پپسی کولا را بخورد مردم میدهند بر میدارید در محافل دینی و علمی بسیار مورد اهمیت و تشکر واقع گردید، بطوریکه از موقعی شما دست باین عمل دلیرانه زدید مردم به مفاسد این مایع مرموز پی برده و در خرید آن تخفیف کلی حاصل شده و هر وقت من بمطالعه روزنامه وزین و حق گوی زلزله می‌پردازم حقیقتا روح تازه‌ای در کالبدم ایجاد میشود و وقتی میبینم که آن مدیر مبارز بی ‌پرده جنایات و عوام فریبیهای این افراد ناپاک را برشته تحریر درمی‌آورد لذت وافری در من ایجاد میشود و چون خود را مسلمان میدانم و از عقاید دین خود پیروی میکنم برایم مسلم است که وقتی افراد مسلمان دیگری مطالب آن روزنامه شریفه را مطالعه کنند همین حالاتی که بمن دست میدهد مسلما در آنها هم ایجاد میشود. این افراد گمنام و بی‌کسان عوامفریب را همه مردم ایران می‌دانند که چه اشخاص مرموز و خطرناکی میباشند. زیرا از کفر ابلیس معروف‌تر است که فرقه ضاله بابی و بهائی را ابتدا دولت روسیه بمنظور بر هم زدن اوضاع داخلی ایران درست کرد و این پیغمبر شیرازی و میرزا خدای مازندرانی را آنها تربیت و علم خدائی و پیغمبری را آنها بآنان آموختند...سپس دولت روسیه پیشدستی کرده و تشکیلات آن‌ها را ضمیمه انتلجنت سرویس نمود، و بحمایت آنان پرداخت و همه مردم ایران بخوبی از جنایات و خیانتهای این حزب سیاسی آگاهند. این آقای ثابت پاسال که امروز با تشکیل دادن جلسه و فعالیت‌های خود میخواهد خود را در قلب مردم مسلمان ایران قالب زند باید بداند تا زمانی که قرآن در اختیار مردم مسلمان است فریب ظاهر سازی و عوامفریبی را نمی‌خورند و اگر اراده فرزندان اسلام بر آن شود که افرادی چون تو ای آقای ثابت پاسال را از بین ببرد آنی طول نمیکشد. خوشبختانه بکوری چشم این افراد خائن و بیدین تشکیل هیئتی از طرف تیمسار بختیار فرمانداری نظامی در محل سابق حضیرةالقدس که بمناسبت میلاد مسعود حضرت ختمی مرتبت برقرار شد و امید است چنین جشنی دو باره در روز تولد حضرت قائم آل محمد صاحب‌الامر و الزمان امام غائب (ع) در همین محل برقرار شود تا خنجر بر قلب این عده معدود و ناکس زده شود تا بفهمند که اینجا سرزمین شیفتگان و فدائیان امام زمان است نه جای عرض اندام طرفداران محمدعلی باب و میرزا حسینعلی بهاء و اعوام و انصار گمراه و نفهم او. در خاتمه موفقیت روز افزون چاپ آقای پوراعتضادی را در خدمت بمیهن از خداوند متعال و در ظل توجهات امام عصر (ع) بکوری چشم دشمنان خواهانم.

محمدحسن توسلی

۱۸ آبان ۱۳۳۴

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]